MTÜ Sõrve Külastuskeskus

MTÜ Sõrve Külastuskeskus on loodud, et taastada vana Tuletornilinnak võimalikult autentselt ja luua sinna kaasaegne keskus, mis on eeskätt suunatud tavakülastajatele, kes saavad siin Saaremaa kohta turismiinfot ja vaadata püsiekspositsioone. Külastuskeskuses on võimalik samas paigas tegeleda külaelu edendamise, rahvatraditsioonide hoidmise ja kultuuriürituste korraldamisega. Külastuskeskuse ehitustööd algasid jaanuaris 2012 ja uksed avasime 02.08.2013.a.

Külastuskeskuse keskne hoone on endine tuletornilinnaku töötajate elamu. Siin asub suur osa keskuse atraktsioonidest, sealhulgas Eesti tuletornide teemaline ekspositsioon. Külastuskeskuses asub turismiinfopunkt, kust külastajad saavad teavet ka piirkonna teiste turismiteenuste ja atraktsioonide kohta. Hoones asub laste mänguala ja looduseavastamise tuba, kus saab õppida põnevaid fakte Sõrvemaa looduse kohta.

Tuletornilinnaku õues asub simmanimaja, kus saab korraldada pulmi, sünnipäevi, kontserte, tantsuõhtuid ja teatrietendusi, lisaks kunstnikele maalilaagreid, näitusi, workshoppe.

Taastatatud ka vana saun, kus asub väljapanek merepäästest.

Sõrve Tuletornilinnaku terviklikku väljaarendamist rahastati EASi ja Siseministeeriumi kaudu meetmest Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.

2018 aastal avasime kõigile ka tuletorni uksed!

Üritused

Kontaktid ja info

Oleme avatud: 24.05-05.09.2024 iga päev kell 10-19.00

 

Info https://www.facebook.com/sorvekeskus/

Muul ajal ettetellimisel

IGAPÄEVASELT AVAME

24.05. 2024

Telefon: +372 453 6766

Mobiiltelefon: +372  5647 2104

Piletid:

Täiskasvanud: 7 €

Lapsed/õpilased/pensionärid: 5 €

Perepilet: 20 €

MTÜ Sõrve Külastuskeskus
reg kood 80276472
Tuletorni linnak, Sääre küla, Torgu vald, Saaremaa 93249

Juhatuse liige: Andro Roosileht
tel. +372 5647 2104
sorve.keskus@gmail.com